Výsledky / Viva il canto

3. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov
Viva il canto 20. – 21. 10. 2017 Spišská Nová Ves

Odborná porota pracovala v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka, doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., Mgr. Eva Zacharová a PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Zlaté pásmo s pochvalou poroty:

Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza
Komorný spevácky zbor CHORUS MINOR, Levoča

Zlaté pásmo:

Vokálna skupina AcaPeople, Považská Bystrica

Strieborné pásmo:

Miešaný SZ CHORUS IGLOVIA, Spišská Nová Ves
Komorný spevácky zbor Ars Vocalis, Banská Bystrica
Spevokol Zoltána Kodálya, Galanta
Miešaný spevácky zbor Cantilena, Senica
Ženský spevácky zbor Belius, Očová
Vokálny zbor ENTHEA, Nové Zámky
Miešaný spevácky zbor Concordia, Komárno
Komorný spevácky zbor Stella, Senec

Špeciálne ocenenia:

Cena riaditeľa Mestské kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi za vynikajúcu interpretáciu slovenských skladateľov
Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

Cena riaditeľky Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi za hlasovú kultúru
Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

Cena primátora mesta Spišská Nová Ves za interpretáciu skladby P. V. J. Kučeru: Modlitba Pána na Hore Olivetskej
Komorný spevácky zbor CHORUS MINOR, Levoča

Cena prednostu Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi za mimoriadnu hlasovú kultúru vokálneho ansámblu
Vokálna skupina AcaPeople, Považská Bystrica

Cena riaditeľky ZUŠ v Spišskej Novej Vsi za umelecké stvárnenie súťažného programu
Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA, Spišská Nová Ves

 

 


 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.