AMFO 2022

súťaž pre neprofesionálnych fotografov


Zapoj sa a dostaň svoju tvorbu do súťaže a na výstavu amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. V rámci súťaže, budeš môcť odkonzultovať na vernisáži svoje fotografie s odborníkmi a odprezentovať ich na výstave.

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia

Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály
D. kategória: experiment 2

Do regionálneho kola súťaže sa môžeš prihlásiť do 7.3. 2022 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Následne je potrebné doniesť vytlačené fotografie.

 

Propozície nájdete TU

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.