AMFO 2023

vernisáž regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Nejde o to načo sa pozeráš, ale čo vidíš.

Dnešní autori fotografie sa snažia stále znova a znova vidieť svet novými očami a prísť tak s niečím novým, inovatívnym. Každý autor má osobitý prístup, iné fotografické videnie, iné priority v témach, inú techniku pri spracovaní materiálu, čo sa prejavilo napríklad aj v kompozícii. Umiestnením jednotlivých objektov na snímke môže fotograf pozorovateľa prinútiť, aby si ich všímal v takom poradí, akom chce. Výsledkom sú rozdielne pocity pri vnímaní fotografie.

Dvadsaťjeden priaznivcov fotografie sa rozhodlo zapojiť do súťaže a ukázať svet tak, ako ho zachytili cez hľadáčik fotoaparátu. Regionálne kolo súťaže AMFO 2023 spája nielen autorov rôznych vekových skupín, ale aj škálu tém i záujmov. Reportáž so zátiším, architektúru so súčasnou krajinou, či portrét s digitálnymi kolážami. Pre 51. ročník je vyhlásená odporúčaná téma „Identita“, s ktorou sa viacerí prihlásení zdatne popasovali.

Vernisáž regionálneho kola sa uskutoční 30. 3. 2023 o 16:30 hod. v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice v Spišskej Novej Vsi. Predchádzať jej bude rozborový seminár (od 16.00 – 16.30 hod), kde si môžu účastníci odkonzultovať svoje prihlásené fotografie s porotcami Mgr. Renátou Novotnou Markovičovou, Dušanom Holovejom, MQEP a Pavlom Maria Smejkalom. V rámci vernisáže budú slávnostne vyhlásené výsledky a ceny odovzdané víťazom. Na výstave budete môcť vidieť tvorbu Emy Suľovskej, Alexandry Kleščovej, Samuela Uharčeka, Frederiky Mackovej, Dominiky Zakuciovej, Veroniky Langovej, Tomáša Langa, Kataríny Hvizdošovej, Karolíny Kozákovej, Niny Pekárovej, Dávida Ilkoviča, Miloša Fiľu, Viery Sabovčíkovej, Ivy Liptákovej, Veroniky Slivkovej, Viliama Gregu, Aleny Šulcovej, Huga Jakubova, Lukáša Mackovjaka, Samuela Gazduru a Lukáša Slobodu.  Výstava potrvá do 30. 4. 2023 a tie najlepšie fotografie postupujú do krajského kola súťaže.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.