Ateliéry

kurz olejomaľby  – symbolizmus

Koncom 19. storočia sa začal formovať nový umelecký smer – symbolizmus. Tento smer sa prejavoval hlavne v literatúre a vo výtvarnom umení.

Staval na symboloch a operoval s nimi ako so základnými výrazovými prostriedkami. Vo výtvarnom umení symbolizmus do určitej miery splýva v secesii s impresionizmom a dekorativizmom. Využíva mýty, rozprávky a poéziu.

Termíny kurzov:

12. a 13. 4. 2023 od 16:00  v ateliéri na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi

22. 4. 2023 o 10:00 v ZUŠ Gelnica na Lutherovom námestí 1 v Gelnici

Na kurze sa naučíš používať a miešať olejové farby, vyskúšaš si novú techniku a zdokonalíš sa vo svojej výtvarnej zručnosti. Kurz je vhodný pre začiatočníkov aj pre pokročilých neprofesionálnych maliarov. Lektorka pristupuje ku každému autorovi individuálne, podľa jeho doterajších skúseností.

Materiál a pomôcky na kurz olejomaľby budú k dispozícii na mieste pre všetkých účastníkov.

Na kurz je potrebné sa vopred nahlásiť na vlasicova@skcak.sk alebo 053/44 25 250.

Vstupné: 5 €

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.