CESTA REMESLA 2022

Remeslo má rôznorodé podoby.

Tie z okresu Gelnica budú mať návštevníci možnosť zažiť na vlastnej koži v Baníckom Múzeu počas celého roka 2022 vďaka projektu Spišského kultúrneho centra a knižnice v Spišskej Novej Vsi, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja a mesta Gelnica. Projekt s názvom „CESTA REMESLA“ sa zameriava na zvýšenie povedomia a získanie zručností v oblasti tradičných remesiel a kultúry. Desať tematických okruhov priblíži účastníkom prácu s drevom, kovom, prútím, kožou, vlnou, hlinou, ale aj zber liečivých bylín, včelárstvo, či sezónne tradície. Pre návštevníkov sú pripravené remeselné dielne, exkurzie a prednášky vedené miestnymi nadšencami a odborníkmi, ktoré im priblížia tradičné remeslá v kontexte dnešnej doby.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.