Detstvo bez násilia

Vernisáž najlepších výtvarných diel súťaže

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenia KSK, v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Vás pozýva na vernisáž regionálnej výtvarnej súťaže „Detstvo bez násilia“, ktorá sa uskutoční dňa 3.10.2019 o 10.00 hod. v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi. Do súťaže sa zapojili materské a základné školy v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica, pričom súťaž prebiehala v troch kategóriách.

Cieľom podujatia je podnecovanie detí a mládeže k zamysleniu o problémoch týkajúcich sa rovesníckeho násilia a šikanovania, nielen v školskom prostredí. Niektorí autori sa zamerali na zobrazenie svojej predstavy ideálneho detstva, iní nakreslili situáciu z pohľadu šikanovaného dieťaťa. Porota v zložení Mgr. Diana Mederiová, Mgr. Martin Olejník a Mgr. Miriama Bukovinská vybrala 80 najlepších výtvarných prác na vystavenie. Výtvarné diela boli hodnotené podľa viacerých aspektov, t.j. akým spôsobom sa žiak popasoval s použitou technikou a zadanou témou. Veľmi cenná je aj jedinečná kreativita detí bez zásahu ruky dospelého. Celkovo prispeli žiaci do súťaže 104 prácami. Výstava bude sprístupnená vo foyer Spišského osvetového strediska do 3. 11 2019.

Podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“, ktorý je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí s cieľom zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch.

Výsledky súťaže:
Kategória – Materské školy:
Leona Puklejová – Nezabudni, nikdy nie si sám, MŠ Švedlár
Karla Dzurňáková – Milá škôlka, MŠ Hlavná, Gelnica
Sofia Smoradová – Reťaz priateľstva, MŠ J. Hanulu, SNV

Kategória – Základné školy – 1. – 4. ročník:
Branislav Strompf – S kamarátom, ZŠ Mníšek nad Hnilcom
Maroš Karabel – Šikanovanie je zlé, ZŠ Ing. Kožucha, SNV
Tadeáš Macejko – Prečo, ZŠ Jamník

3. Kategória – Základné školy – 5. – 9. ročník:
1. Michaela Figľarová – Nemlč! ZŠ s MŠ Margecany
2. Ján Horváth – Šikanovanie – výkrik, ZŠ Ing. Kožucha, SNV
3. Aneta Hamráková – Sen o domove, ZŠ Hlavná, Gelnica

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.