„Divertimento musicale 2017“

Vyhodnotenie krajskej súťažnej prehliadky komornej a symfonickej hudby

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Levoči usporiadali dňa 25.3.2017 krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby „Divertimento musicale 2017“, ktorá sa konala v Mestskom divadle v Levoči. Na základe výberu z regionálnych kôl na krajskú súťaž postúpili 4 kolektívy. Zúčastnené kolektívy sa predstavili v prevažnej miere skladbami klasikov, ale nechýbali aj upravené skladby pre deti „Prší, prší”, v podaní Flauto Dolce a Brass Quartet, alebo skladba od Jiřího Suchého „Malé kotě“ oživenú malým scénickým vystúpením dvoch mačiatok v prevedení Komorného orchestra Abbelimento ZUŠ Sobrance.

Košický samosprávny kraj na krajskej súťaži prezentovali:
Komorný súbor Syrinx pri ZUŠ Spišská Nová Ves
Komorný súbor Lauto Dolce Brass Quartet – ZUŠ Sobrance a ZUŠ Michalovce
Komorný orchester Abbellimento – ZUŠ Sobrance
Komorný orchester Flauto Cantabile – ZUŠ Michalovce

Výkony súťažiacich kolektívov hodnotila odborná porota v zložení:
Predseda poroty Mgr. art. Bartolomej Buráš – riaditeľ Konzervatória Košice
Mgr. Peter Zajac, Dis. art – člen celoslovenského poradného zboru
Róbert Kováč – Konzervatórium Košice

Porota po vypočutí všetkých zúčastnených kolektívoch rozhodla takto:
Košický samosprávny kraj:
zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú súťaž
Flauto Cantabile ZUŠ Michalovce
Komorný orchester Abbellimento ZUŠ Sobrance
strieborné pásmo s návrhom na postup
Flauto Dolce ZUŠ Michalovce
strieborné pásmo
Komorný súbor Syrinx ZUŠ Spišská Nová Ves

Celoslovenská súťaž sa bude konať 16.-17. júna 2017 v Rimavskej Sobote.

 


 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.