Divertimento musicale 2021 / Vyhodnotenie krajského kola

Priečne flauty SYRINX postupujú do celoštátneho kola Divertimento musicale 2021

Postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej komornej hudby, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Poslaním súťaže je podporovať talentovaných inštrumentalistov všetkých vekových kategórií pôsobiacich v rôznych neprofesionálnych komorných súboroch a orchestroch, rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a konfrontovať výsledky ich práce s dôrazom na skvalitňovanie práce umeleckých vedúcich týchto hudobných telies.

Krajské kolo sa uskutočnilo formou hodnotenia videozáznamov súťažných vystúpení a hodnotenie poroty prebehlo 13. novembra 2021 v Podtatranskom osvetovom stredisku v Poprade – Spišskej Sobote. Odborný seminár sa uskutočnil prostredníctvom platformy Zoom.

Porota v zložení – Mgr. art. Ján Samsely (Košice) – predseda poroty, Mgr. art. Peter Slávik (Košice) – člen poroty, PaedDr. Mária Budzáková (Stará Ľubovňa) – členka poroty, rozhodla, že v Krajskom kole Košického kraja:

II. veková skupina – Inštrumentálne zoskupenia od tria po noneto

Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola získava súbor priečnych fláut SYRINX zo Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi, pod vedením pedagogičky Mgr. Denisy Kotradyovej, Dis. art. Spišiačkam gratulujeme a držíme prsty v Rimavskej Sobote.

Vyhlásenie Národného osvetového centra k celoštátnej súťaži a prehliadke inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2021: Národné osvetové centrum spolu s Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote vzhľadom na aktuálnu situáciu v okrese Rimavská Sobota presúva termín celoštátneho kola postupovej súťaže a prehliadky inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2021 na 17. – 19. júna 2022.

 

 

Fotogaléria: Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.