DUF-ART Kráľ Havran

Matej Korvín predstavuje jednu z najzaujímavejších postáv slovenských dejín.

Počas jeho panovania došlo k ekonomickému a kultúrnemu rozkvetu krajiny a v kráľovstve sa začali šíriť myšlienky humanizmu a renesancie. Sám Matej bol veľmi vzdelaný v histórii a jazykoch a na podporu rastu vzdelanosti v krajine roku 1465 založil v Bratislave Universitas Istropolitana.
Na Spiši sa odohrala aj jedna z rozhodujúcich bitiek, keď proti Matejovi vystúpila časť uhorskej šľachty, na ktorej čele stál ostrihómsky arcibiskup a humanista Jan Vitez. Do krajiny vtedy vtrhlo poľské vojsko vedené Kazimírom, synom Vladislava Jagelovského.
V lokalite Volovských vrchov, ktoré sa rozkladajú medzi obcami Stará Voda, Henclová, Úhorná a Smolník, sa nachádza vrch Zlatý stôl. Podľa ľudovej povesti na tomto vrchole pri svojich potulkách krajom obedoval kráľ Matej Korvín, odtiaľ pochádza miestny názov vrchu – Kráľov stôl.
Divadelný projekt pod názvom DUF-ART predstaví ďalšiu multimediálnu inscenáciu spojenú s tancom a projekciou. Projekt Spišského osvetového strediska za finančnej podpory Fondu na podporu umenia sa uskutoční v spolupráci s Galériou umelcov Spiša Spišská Nová Ves, Baníckym múzeom Gelnica a Alžbetiným domom Smolník. Na nádvorných a prechodových častiach spomínaných budov sa odohrá divadelné predstavenie Kráľ Havran, ktorej atmosféra ožije aj vďaka talentovaným ochotníkom z Divadla teatrálnej skratky a tanečníkom z Denzz Industry, s ktorými sa môžu návštevníci preniesť do minulosti a zažiť kúsok tejto histórie jedného z najmocnejších panovníkov Európy, hoci nepochádzal z kráľovského rodu.
„Inscenácia Kráľ Havran chce divákom priblížiť život tohto významného panovníka, pričom ma v úmysle podčiarknuť regionálne dejiny Spišskej Novej Vsi, Gelnice a ich okolia v období panovania Mateja Korvína. Predstavenie v sebe spája inscenačnú divadelnú zložku, popretkávanú tanečnou zložkou, ako aj projekciou, ktorá má podporiť výsledný umelecký a emocionálny efekt,“ približuje režisér hry Peter Karpinský.
Divadelné predstavenie Kráľ Havran si môže verejnosť pozrieť v Alžbetinom dome v Smolníku v stredu 12.9. 2018 večer o 18:00, v Baníckom múzeu v Gelnici, vo štvrtok 13.9. 2018 o 18:00 a v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, v piatok večer 14. 9. 2018 o 19:00 hod. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.