Fajna Folklórna Fotka

4. ročník sa úspešne zakončil vernisážou…
V utorok 10.10.2017 sa vo foyer Spišského osvetového strediska uskutočnila vernisáž najlepších fotografií 4. ročníka súťaže. Výstava sa tešila priazni veľkého množstva návštevníkov zblízka i zďaleka.
Podmienkou súťaže nebol vznik fotografie len počas Spišských folklórnych slávností ako to bolo v minulosti, ale zapojiť sa mohla každá fotografia s folklórnym motívom. Účastníci posielali svoje zábery elektronicky, pričom v takejto forme ich aj odborná porota hodnotila.

Predsedom poroty bol Ing. Miroslav Kováč (dlhoročný porotca vo fotografických súťažiach), ktorý sa k výberu vyjadril nasledovne: „Hodnotili sme fotografie v digitálnej forme, čiže posudzovali sme ich podľa umeleckého stvárnenia, obsahovej hodnoty a kompozície.“

Členmi poroty boli Mgr. Nikola Podolínska (pedagogička v odbore fotografický dizajn na SOŠD v SNV) a Mgr. Matúš Matava (pedagóg v odbore fotografický dizajn v SUŠ v Kežmarku).

Porotcovia mali za úlohu vybrať najlepšie fotografie, ktoré boli aj následne sponzorsky vytlačené reklamnou agentúrou ML REKLAMA, s.r.o. Zaujímavé ceny do súťaže zabezpečilo Spišské osvetové stredisko a sponzori: SISOFT COMPUTER a PRO GRUP s.r.o.

Vernisáž sprevádzala svojou hudbou a spevom detská spevácka skupina Šafolka, ktorej zakladateľkou a hlasovou pedagogičkou je riaditeľka ZUŠ v Smižanoch Mgr. Marcela Maniaková.

Cieľom celého podujatia je propagácia slovenskej tradičnej ľudovej kultúry a podpora fotografov v ich tvorbe. Zbierka fotografií, ktorá vznikla v 4. ročníku, predstavuje aj akúsi databázu ľudových krojov z celého Slovenska. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

Výsledky súťaže:
Kategória A Folklórny ornament:
1. Angelika Jakób – za kolekciu fotografií
2. Dáša Kolláriková – Miznúci folklór I
Miznúci folklór III
3. Mário Bendík – Krása kroja
Letná deva
Čestné uznanie:
Miloš Fiľa – Pestrá I
Vladimíra Hradecká – V strede

Kategória B Reportáž folklórnych zvykov:
1.Šipková Jana – za kolekciu fotografií
2. Ján Zibura – za cyklus Lúčnica v Tatrách výstúpenie
3. Jaroslav Micenko – Na večnosť
Rubári
Čestné uznanie:
Vladimír Poliak – Teraz vieme, že je naša
Katarína Ščigulinská – Poďte, kumo, poďte
Jirko Salzmann – Fašiangy

 


 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.