Farba a jej používanie

3. vzdelávací seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje v rámci projektu „Homo Universalis“ v poradí tretí vzdelávací seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov s názvom „Farba a jej používanie“. Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti neprofesionálnych výtvarníkov formou, kde budú mať možnosť získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora.

Podujatie sa uskutoční dňa 23.8.2018 o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti Spišského osvetového strediska. Seminár povedie lektorka Mgr. art. Eva Tkáčiková, ktorá pôsobí ako pedagogička na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Vo svojej prednáške sa bude zaoberať problematikou správnej farebnosti vo výtvarných dielach. Každý výtvarník, či už začiatočník alebo zdatnejší maliar, sa musí s touto otázkou vysporiadať pri maľovaní svojho diela bez ohľadu na to, či je to krajinka, portrét, alebo architektúra.
Okrem absolvovania prednášky a diskusie si návštevníci budú môcť s lektorkou odkonzultovať svoje maliarske práce.

Vstupné: 2 €
Maximálny počet účastníkov: 30 osôb

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.