Homo universalis

Portrét, výtvarný workshop

Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na výtvarný workshop, ktorý sa uskutoční dňa 19. novembra 2019 o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti SOS.
Lektor akad. maliar Marián Hennel sa bude zaoberať základnými pravidlami pri kresbe portrétu, ale aj problematikou figurálnej kresby. Každý účastník si vyskúša nadobudnuté znalosti priamo na mieste kresbou pózujúcej modelky. Podpora rozvoja zručnosti a získanie hlbších vedomostí od skúseného lektora v danej oblasti napomôže účastníkom rozšíriť výtvarné obzory a uplatniť ich vo svojej tvorbe. Autori majú tiež možnosť doniesť si svoje domáce práce a odkonzultovať ich s lektorom.

Podujatie je súčasťou projektu HOMO UNIVERSALIS a je finančne podporený Fondom na podporu umenia.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na email: osveta6@osvetasnv.sk
Max. počet osôb: 10

Vopred prihlásení účastníci si prinesú so sebou ceruzu, uhlík alebo rudku, plastickú gumu, papiere A3 – A2, tvrdú podložku.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.