Homo Universalis – Analógová fotografia

Workshopy pre neprofesionálnych fotografov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zriadenie Košického samosprávneho kraja, realizuje tri na seba nadväzujúce workshopy pre neprofesionálnych fotografov s lektorkou BcA. Lenkou Kleinovou, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23.9. a 24.9. 2020 v priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi.
Účastníci si vyskúšajú celý priebeh vzniku čiernobielej fotografie od fotenia na analógový fotoaparát až po vyvolávanie fotografií a celkovú prácu s fotografickým analógovým materiálom.
23.9.2020 od 16:00 lektorka názorne ukáže a vysvetlí základy fotenia na analógový fotoaparát. 23.9.2020 od 18:00 si všetci účastníci vyskúšajú vyvolať negatív – film. Na druhý deň po uschnutí materiálov 24.9.2020 od 16:00 predvedie a vysvetlí postup vyvolávania pozitívu – fotografie. Každý účastník si vyvolá vlastné nafotené fotografie, ktoré si následne môže odniesť domov.
Podujatie je súčasťou projektu HOMO UNIVERSALIS a je finančne podporené Fondom na podporu umenia. Jeho cieľom je okrem rozvoja zručností prihlásených účastníkov aj možnosť získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti a rozšíriť tak ich obzory.
Na workshop nie je potrebné doniesť si fotoaparát ani iný materiál, všetko potrebné účastníci dostanú na mieste. Je potrebné zúčastniť sa všetkých troch častí workshopu a vopred sa prihlásiť na emailovú adresu osveta6@osvetasnv.sk.
Max. počet: 8 osôb
Účastnícky poplatok za všetky 3 workshopy: 15 €

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.