Homo universalis Kresba zátišia

výtvarný workshop

Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na výtvarný workshop, ktorý sa uskutoční dňa 28.mája 2019 o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti SOS.
Dlhoročný pedagóg, lektor PhDr. Slavomír Čupil oboznámi účastníkov s prednosťami a nevýhodami kresliacich materiálov a podkladov. Účastníkov bude viesť teoreticky aj prakticky v rámci témy „Kresba zátišia“.
Cieľom workshopu je naučiť účastníkov zvládnuť základy perspektívy – priamy pohľad, nadhľad, podhľad a an face. Zaoberať sa budú aj technikou prenosu objektu na papier, línie, svetla a tieňa, šrafovanie.
Podpora rozvoju zručnosti výtvarníkov aj získanie hlbších vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti tak napomôže účastníkom rozšíriť výtvarné obzory a uplatniť ich vo svojej tvorbe.

Podujatie je súčasťou projektu HOMO UNIVERSALIS a je finančne podporený Fondom na podporu umenia.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na email: osveta6@osvetasnv.sk
Max. počet osôb: 10
Účastnícky poplatok: 2€/osoba

Vopred prihlásení účastníci si prinesú tvrdú podložku, baliaci papier (najlepšie v rozmere 50x60cm), ceruzu alebo uhlík, rudku, gumu.

 

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.