Homo Universalis / Vyvolávanie filmu

Analógová fotografia nás sprevádzala celé storočie. S príchodom digitálu sa však pomaly vytratila z našich domácností a fotografických ateliérov.

V dnešnej dobe je vyvolávanie fotografií bezstarostná záležitosť, ktorú vám spravia v tlačiarni za pár minút, na počkanie. Proces vyvolávania filmu a zväčšovania fotografií sa stal už minulosťou.

Preto Vás srdečne pozývame na workshop zameraný na analógovú fotografiu a na proces jej vzniku. Na workshope Vyvolávanie filmu sa dozviete ako sa vyvoláva čiernobiely stredoformátový film a aké pomôcky k tomu potrebujete.

13. 10. 2021 o 16:30 v Cmavej chyži na Levočskej 1 v Spišskej Novej Vsi vám lektor Jakub Fabian názorne predvedie a popíše celý proces vyvolávania fotografického filmu.

Na workshop je nutné vopred sa nahlásiť na vlasicova@skcak.sk alebo na telefonicky na 053/44 25 250. Účastnícky poplatok je 5 eur.

Prosíme účastníkov o dodržanie režimu OTP.

Tešíme sa na Vás!

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.