Hospodi pomiluj

Prehliadka speváckych zborov východného obradu
Aj toho roku sa 28. mája 2017 o 14.30 hod. v Kultúrnom dome Poráč stretnú spevácke zbory východného obradu. Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Obcou Poráč a Farským úradom v Poráči pripravilo už 8. ročník tejto prehliadky.

Na pódiu kultúrneho domu v Poráči sa postupne predstavia 4 spevácke zbory. Okrem nám už známych speváckych zborov Miešaného chrámového zboru Megalinarion zo Spišskej Novej Vsi, Ženského speváckeho zboru Dimitrios z Poráča sa predstavia aj 2 spevácke zbory z Košíc: Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého a Komorný zbor pri chráme sv. apoštolov sv. Petra a Pavla.

Spevácke zbory zaspievajú známe, ale aj menej známe skladby od Bortňanského, Česnokova, Allemanova, ale nebudú chýbať ani prostopenija.

Pevne veríme, že na nedeľňajší sviatok zborového spevu v Poráči prídu nielen nadšenci zborového spevu z Poráča, ale aj blízkeho či ďalekého okolia.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.