Hviezdoslavov Kubín 2020 ZMENA

Na základne oficiálneho usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020 sa ruší súťaž Hviezdoslavov Kubín pre I-III kategóriu jednotlivcov, súťaž sa bude konať iba pre IV. – V. kategóriu jednotlivcov a pre všetky kolektívy.Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.