Hviezdoslavov Kubín v gelnickom okrese

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pripravilo okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých Hviezdoslavov Kubín v gelnickom okrese sa uskutoční 13. 4. 2016 v priestoroch Kultúrneho domu v Margecanoch so začiatkom o 9.00 hod. pre všetky kategórie.

Čím ďalej, tým viac k nám prichádzajú e-mailové správy, že aj vrabce zo Spišských a Margecianskych striech by sa radi zapojili do súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vraj už poctivo trénujú a čviriká sa, že by chceli mať aj svoju vlastnú kategóriu. Tak sme napísali do tej správnej Hviezdoslavovej schránky a že, ak si nájdu skúsených porotcov, tak sú vítaní. Zo striech, ulíc, parkov a záhrad sa teda ozýva umelecké čimčarára a poetické či prozaické riadky známych autorov. Vrabce sa nechcú dať zahanbiť a vedia, že konkurencia je silná a porota, aj keď milá, tak aj prísna, ale spravodlivá. A tie vrabce z toho tŕnia štrng-brng do okresného kola a keď budú najlepšie, tak aj do krajského a možno aj do celoslovenského a tak milí recitátori nechajte sa inšpirovať našimi nezbednými operencami a čimčarárujte tak, aby váš umelecký výkon presvedčil a zaslúžil si doletieť čo najďalej.

Hviezdoslavov Kubín, či už s vrabcami alebo bez nich, pokračuje ďalším ročníkom a šesťdesiaty druhýkrát dáva priestor recitátorom a umeniu slova. Súťaž má svoje pevné miesto v umeleckom vzdelávaní a pri správnom prístupe všetkých zúčastnených strán je Kubín vynikajúca platforma pre sebarealizáciu a osobný rast nielen v umeleckom prejave.

hviezdoslavov-kubin16-GL_plCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.