KNIŽNICA VO FOTOGRAFII

Fotografická súťaž a výstava

Hlavný organizátor:
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi

Spoluorganizátor:
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Termín uzávierky: 12. 6. 2019

Termín výstavy: 18.7. – 18.8. 2019
Dom kultúry Mier, Šafárikovo námestie 7, Spišská Nová Ves

Cieľ súťaže:
Podnietiť interakciu medzi fotografickým vnímaním a percepciou účelového priestoru knižnice. Práce sa stanú na istý čas súčasťou knižničných priestorov. Vnímanie priestorov umožní návštevníkom – potencionálnym autorom prostredníctvom fotografie vyjadriť vzťah, postoj, záujem, hodnotiaci pohľad.

Téma:
Úlohou účastníkov bude zachytiť atmosféru knižničných priestorov, náruživých čitateľov svojím pohľadom. V rámci súťaže je vstup do knižnice pre súťažiacich voľný.
Podmienky súťaže:
Podmienkou účasti súťaže je vek autora nad 12 rokov.
Pre čiernobiele a farebné fotografie je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm.
Každý autor môže prispieť do súťaže maximálne 5 fotografiami.
Svoje fotografie s rozlíšením 300 dpi a v jpg formáte autori zasielajú mailom na osveta6@osvetasnv.sk s priloženou vyplnenou prihláškou. Fotografie musia byť riadne označené: menom, priezviskom, názvom fotografie, rokom vzniku.

Hodnotenie, výber prác:
Odbornú porotu vymenúva riaditeľka Spišského osvetového strediska a riaditeľ Spišskej knižnice. Fotografie bude hodnotiť 3-členná odborná porota, ktorá vyberie 1., 2., 3. miesto a výhercovia získajú diplomy a ceny.

Práce budú prezentované vo výstavných priestoroch Domu Kultúry Mier, Šafárikovo námestie 7, Spišská Nová Ves. Na slávnostnej vernisáži organizátori vyhlásia výsledky a odovzdajú ocenenia. Výsledky budú po vernisáži výstavy zverejnené na internetovej stránke Spišského osvetového strediska www.osvetasnv.sk a Spišskej knižnici.

Záverečné ustanovenia
Organizátor regionálnej súťaže si vyhradzuje právo publikovať pri propagácii podujatia jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.