Makovická struna

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní

Makovická struna a jej 27. ročník je jedným z podujatí, ktoré pripravuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Torysky pre obyvateľov národnostných menšín Rusínov-Ukrajincov, žijúcich v okrese Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.

Súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní, obľúbená nielen u Rusínov-Ukrajincov, žijúcich v spomínaných okresoch, ale aj u obyvateľov majority, sa uskutoční dňa 12. mája 2019 o 14.30 hod v Kultúrnom dome v Toryskách. Prezentuje a udržiava kultúrnu identitu týchto menšín a formou piesne ju odovzdáva ďalším generáciám. Je dôležitou súčasťou národa, vnímania a uchovávania jazyka v minoritnej spoločnosti.

Viac ako 40 súťažiacich zaspieva ľudové alebo autorské piesne. Predstavia sa sólisti speváci, spevácke duá a triá v 4 vekových kategóriách a budú reprezentovať obce Torysky, Oľšavicu, Nižné Repaše, Slovinky, Chrasť nad Hornádom, Závadku, Spišské Podhradie a Prakovce

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.