NÁVRAT TRADÍCIÍ- Cyklus remeselných dielni

SPRACOVANIE OVČEJ VLNY

V sobotu 19.8. prebehol v obci Žakarovce workshop spracovania ovčej vlny. Pani Gembická nám predstavila rôzne druhy vlny, ktorú sme česali, farbili a mixovali. Predviedla nám a následne si aj účastníci mohli vyskúšať prácu s vretienkom aj kolovrátkom.

Počasie a atmosféra boli úžasné a všetkým návštevníkom a pani lektorke ďakujeme za príjemné strávene dopoludnie.

Hlavným organizátorom bola obec Žakarovce v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.