REMESELNÉ VIANOCE V MÚZEU

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Gelnica organizuje vianočný remeselný deň v Baníckom múzeu v Gelnici, ktorý sa uskutoční 4. 12. 2022 od 14:00 hod.

Návštevníci sa môžu tešiť na vianočné remeselné dielne, predaj vianočných výrobkov či slávnostné zapálenie adventnej sviečky na Baníckom námestí.Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.