Školenie pre vedúcich folklórnych kolektívov na Spiši

7. ročník
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje 29.11. – 1.12.2019 v priestoroch Poráč parku v Poráčskej doline siedmy ročník workshopu pre vedúcich folklórnych kolektívov na Spiši

PhDr. Andrea Jágerová povedie časť školenia zameranú na tradičnú spevnú interpretáciu, druhy a výber piesní, spojenú s praktickými ukážkami. Účastníci školenia budú rozvíjať aj svoje pohybové a tanečné zručnosti počas prípravy na rôzne tanečné typy ľudového tanca. Budú sa učiť pracovať s pramenným materiálom – analýza filmových a audiovizuálnych materiálov na príklade záznamov zo Spiša a realizovať praktické ukážky. V tomto smere odbornú stránku školenia zastrešia lektori: Mgr. Katarína Babčáková, PhD a Mgr. Alfréd Lincke. Ďalšia časť školenia je venovaná úprave súčastí tradičného odevu pod vedením nositeľky ľudových tradícií Anny Sakmárovej z Torysiek. Posledný okruh je zameraný na tradičné ovčiarstvo na Spiši a fenomény s ním spojené, v réžii etnológa Mgr. Petra Kováča.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.