Spiš Sight Spot 2. workshop

V priebehu víkendu 18.-20.10.2019 pokračujeme 2. workshopom v rámci projektu Spiš Sight Spot so študentmi Technickej akadémie, priamo v priestoroch školy.

Tentokrát sa sústredíme na spracovanie získaného filmového materiálu. Lektor: doc. Ľubomír Viluda, ArtD.
Projekt Spiš Sight Spot je jedným zo šiestich projektov realizovaných v rámci výzvy programu Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“. Z uvedenej výzvy boli podporené Košickým samosprávnym krajom inovatívne projekty kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej výške takmer 100 000 Eur.

 

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.