Spišský Jeruzalem

6. ročník kultúrno-duchovného festivalu

V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. – 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem. Počas programu sa môžete oboznámiť s históriou miesta, obdivovať lokalitu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, či započúvať sa do kultúrno-duchovného programu, ktorý spoločne pripravili partneri: Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, mesto Spišské Podhradie a združenie Spišský hrad – Podbranisko. Hlavným koordinátorom je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Marketingovú podporu zabezpečuje Košice región. Organizátori festivalu a zároveň partneri projektu Spišský Jeruzalem sa snažia priblížiť čiastočnú históriu tohto miesta – od Katedrály sv. Martina, cez Pažicu až po Sivú bradu. Tu v 17. stor. za pôsobenia Juraja Bársonyho, spišského prepošta, neskôr jágerského biskupa a členov Spoločnosti Ježišovej – Jezuitov bola vystavaná kalvária typu Jeruzalemská (Calvario Jerusalem). Vedome formovaná religiózna krajina, usporiadanie kaplniek, vzdialenosti medzi nimi, približujú udalosti posledných dní Ježišovho života.

Súčasný Spišský Jeruzalem nie je len nádherným miestom hodným fotografovania, prechádzok, objavovania chráneného územia, fauny, flóry, či histórie, ale je aj miestom na uvažovanie a meditáciu.
Aj dnešný návštevník, či pútnik zažije dotyk tohto premodleného miesta, precíti genius loci “Spišského Jeruzalema” a má možnosť získať medailón pútnika.


PROGRAM:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.