Štúrov Zvolen 2017

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spišskou knižnicou v Spišskej Novej Vsi organizuje tradične aj tento rok, už 31. ročník regionálneho kola súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.

Deti základných a stredných škôl si môžu prísť vyskúšať svoje rečnícke schopnosti a dozvedieť sa niečo viac o „remesle slova“. Fundovaná porota bude mať iste čo povedať a možno aj ukázať.
Témy sú už nachystané a čakajú iba na svoje „oživenie“ ústami malých či väčších rečníkov. Porotu bude rovnako zaujímať aké námety zvolili súťažiaci na vlastnú domácu prípravu, ktorá ako druhá časť kola pre II. a III. kategóriu odznie tiež.
Dvere Spišskej knižnice budú 10. mája od 9:00 hod. otvorené nielen pre súťažiacich ale aj pre širokú verejnosť.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.