Štúrov Zvolen 2019

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje 7. mája 2019 od 9:00 hod.

v priestoroch Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo 33. ročníka súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen. Pozvaní sú nielen súťažiaci, ale všetci tí, ktorí radi počúvajú a sledujú dobré slovo. Rečnícke schopnosti budú predvádzať deti základných a stredných škôl zo Spiša.

I. kategória (4.- 6. roč. ZŠ) má za úlohu rozpovedať obsah prečítaného textu a samostatne dotvoriť koniec príbehu.
II. kategória (7. – 9. roč. ZŠ, 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií) súťaží v dvoch kolách – reční na vyžrebovanú tému a na doma pripravenú tému.
III. kategória (žiaci stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií) si merajú svoje sily obdobne v dvoch kolách.

Rečníckemu umeniu sa treba učiť a jednou z možností je práve aj táto súťaž. Štúrov Zvolen ponúka rečníkom okrem príležitosti predstúpiť pred publikum aj odborný rozbor zo strany skúsenej poroty.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.