Štúrov Zvolen 2023

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje 3. mája 2023 od 9:00 hod. v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo 36. ročníka súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.

Rečnícke schopnosti budú predvádzať žiaci základných a stredných škôl z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže a skvalitňovanie ich rečového prejavu, či vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Rečníckemu umeniu sa treba učiť a jednou z možností je práve aj táto súťaž. Štúrov Zvolen ponúka rečníkom okrem príležitosti predstúpiť pred publikum aj odborný rozbor zo strany skúsenej poroty.

Najlepší rétori postúpia na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 5. a 6. júna 2023 vo Zvolene. Mesto Zvolen a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sú vyhlasovateľmi tejto súťaže, organizátorom je Podpolianske osvetové stredisko Zvolen.

ŠTÚROV ZVOLEN 2023 / VYHODNOTENIE

Reportáž TV Reduta:

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.