Súťaže so zameraním na folklór

Súťaže so zameraním na folklór vyhlasované Národným osvetovým centrom na rok 2023, ktoré pripravujeme:

NA TEJ LUKE, NA ŽEĽENEJ (Eniki Beniki) – súťaž detských folklórnych súborov pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica, 18. marec 2023 v Kultúrnom dome v Smižanoch

Propozície: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/eniki-beniki/

Uzávierka prihlášok: 26. 2. 2023

VIDIEČANOVA HABOVKA – súťaž hudobného folklóru dospelých (ľudové hudby, sólisti speváci, inštrumentalisti a spevácke skupiny) pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica, 22. apríl 2023 v Kultúrnom dome v Kojšove

Propozície: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/

Uzávierka prihlášok: 26. 3. 2023

NOSITELIA TRADÍCIÍ – regionálne kolo – súťaž folklórnych skupín pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica, 27. máj 2023 v Kultúrnom dome v Smižanoch

Propozície: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/nositelia-tradicii/

Uzávierka prihlášok: 30. 4. 2023

NOSITELIA TRADÍCIÍ – krajské kolo – súťaž folklórnych skupín pre Košický kraj, 23. september 2023 v Kultúrnom dome v Margecanoch

Bez prihlásenia

Tešíme sa na Vás!Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.