Ty vodičko čista

Prehliadka predveľkonočných a veľkonočných zvykov

Po období vianočných sviatkov, nastáva obdobie fašiangov. Fašiangové obchôdzky a zábavy voľakedy sa udržiavali v každej dedine. V utorok pred škaredou (popolcovou) stredou fašiangy vyvrcholili na spoločnej veselici v krčme, kde sa z naturálií zozbieraných po celej dedine vystrojila hostina spojená s tancovačkou a o polnoci sa pochovávala basa. Pochovanie basy symbolizovalo, že končí čas hojnosti, zábav a nastáva obdobie pôstu.
Organizátor, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Slovinky, aj toho roku organizuje regionálnu prehliadku predveľkonočných a veľkonočných zvykov a obyčajov “Ty vodičko čista”, ktorá sa uskutoční 22. februára 2019 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Slovinkách.
V programe sa predstaví 7 folklórnych skupín z okresu Gelnica a Spišská Nová Ves, ktoré si pripravili programové čísla zachytávajúce zvyky a obyčaje od Fašiangov až po Veľkú noc.
Vstup na podujatie je voľný!

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.