Ty vodičko čista

regionálna prehliadka predveľkonočných a veľkonočných zvykov

V sobotu 22.2.2020, popoludní, sa v obci Slovinky uskutočnila regionálna prehliadka predveľkonočných a veľkonočných zvykov “Ty vodičko čista“. Hlavným organizátorom bolo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Aj touto prehliadkou sme prispeli k obohateniu kultúrneho programu k Slovinským fašiangom, na ktorých obec pripravila pre návštevníkov pravé zabíjačkové špeciality – hurky, grajzupu, klobásky a keďže sú „ostatne fašengy“, tak nechýbali ani „pankušky“.
Prehliadku otvorila starostka obce p. Gabriela Kopnická a za Spišské osvetové stredisko Mgr. Peter Horváth.
Stovka návštevníkov sa oboznámila s tým, ako voľakedy prebiehali priadky na dedine počas fašiangových večerov v podaní FSk z Veľkého Folkmara a Kluknavy. V ďalšom programe mohli návštevníci vidieť fašiangové chodenie s rožnom po dedine v podaní FSk Harihovčan a pochovávanie basy v podaní folklórnej skupiny FSk Folkmarčanka 2.
Staré archaické liturgické piesne pri uctievaní kríža vo veľkom týždni si návštevníci vypočuli v podaní domácej folklórnej skupiny Slovinka. Zvyky na Bielu sobotu predviedla FSk Kaľavčan, piesne na Veľkú noc, ktoré sa spievali v Kojšove zaspievala FSk Kojšovan a na záver programu vystúpila FSk Brižečky zo Sp. Hrušova s veľkonočnou kúpačkou a zábavou.

 

Fotogaléria: 

no images were foundCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.