Ukážeme, čo dokážeme

Výstava výtvarných prác žiakov Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spojenou školou v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel žiakov s mentálnym postihnutím dňa 6. 4. 2017 o 10.00 hod. vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska. Zbierka, ktorú môžete vidieť, pozostáva z 51 výtvarných prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov.

História Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi sa začala písať v roku 1938, kedy vznikla pomocná trieda pre 24 žiakov, ktorá bola umiestnená v budove Štátneho učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi s prvým učiteľom Pavlom Ursínym. Prvé pokusy vzdelávať mentálne retardované deti boli veľmi ťažké. Bol nedostatok priestorov, chýbalo materiálne a technické vybavenie, neboli učebnice a školské potreby. Po zmene spoločensko-ekonomických pomerov v roku 1989 a pod novým vedením školy nastal výrazný vzostup vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov. Pedagogická práca bola rozšírená o záujmovú a tvorivú činnosť, ktorá zmysluplne vypĺňala voľný čas žiakov.
V školských rokoch 2003-2006 boli výsledky tvorivej a kreatívnej činnosti žiakov školy prezentované na výstavách v Galérii umelcov Spiša, Múzeu špeciálneho školstva v Levoči pod názvom: ,,Radosť zo života“. Rozvíjali sa aj integračné snahy vedenia školy a úsilie o zviditeľňovanie školy ako rovnoprávnej inštitúcie. Ďalším medzníkom v rámci rozvoja Spojenej školy bolo rozšírenie ďalších organizačných zložiek – ZŠ pre žiakov s autizmom, ŠMŠ.
Výstava potrvá do 7.5.2017Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.