UMENIE V PARKU

Organizátor: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
Termín odovzdania prác: Do 5. 6. 2017 na adresu: Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves
Vernisáž 20. 7. 2017 o 18.00 hod. Fontána pred Evanjelickým kostolom v SNV
Výstava potrvá do: Do 10.9.2017

Súťažné kategórie:

Kategória A: Výtvarné umenie
Tematické zameranie: V kategórii Výtvarné umenie je úlohou súťažiacich vytvoriť dielo na tému „Svet okolo nás.“ Autor môže vytvoriť dielo na túto tému v rámci výtvarných disciplín: kresba, grafika, maľba či kombinovaná technika.

Kategória B: Fotografia
Tematické zameranie: Témou fotografov je “Street photo “. Street fotografia, ako z názvu vyplýva, je druh fotografie, ktorá vzniká najčastejšie na ulici, ale nie je to pravidlom. Môže vzniknúť aj v dopravných prostriedkoch, na námestiach, v podnikoch, na rôznych podujatiach, vo všeobecnosti povedané na verejných priestranstvách. Všade okolo nás je veľmi veľa zaujímavých momentov, ktoré si určite zaslúžia byť odfotografované.
Súťažné podmienky:

  1. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci a fotografi od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov).
  2. Do súťaže bude prijatých od každého autora maximálne 5 diel.
  3. Každý autor výtvarného diela (kategória A) je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, technika, rok jeho vzniku. Minimálna veľkosť obrazu je formát A3 a maximálna veľkosť – formát A0.
  4. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom (prihláška je na stránke osvetasnv.sk v dokumentoch).
  1. Fotografie je potrebné zaslať na emailovú adresu osveta6@osvetasnv.sk do 5. júna 2017, v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm.  Okrem mena a priezviska autora, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie. Taktiež spolu s fotografiami pošle autor vyplnenú prihlášku.
  1. Spišské osvetové stredisko nominuje 4 člennú odbornú porotu, ktorá vyberie v každej kategórii, 2. a 3. miesto. Porota vyberie najlepšie diela, ktoré budú následne spracované do tlače a vystavené.
  2. Autori obdržia e-mailom od organizátora pozvánku na vernisáž výstavy, na ktorej budú slávnostne odovzdané ocenenia autorom.
  3. Fotografie alebo výtvarné diela môže organizátor použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár autora.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.