Umenie v parku

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž výstavy Umenie v parku, ktorá sa uskutoční dňa 20. júla 2017 o 18.00 hod. pri fontáne pred Evanjelickým kostolom, na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi.

Cieľom výstavy je vytvorenie možnosti „prehovoriť„ pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov prostredníctvom vizuálneho jazyka. Ich umenie nebude obmedzené priestormi budovy ale vsadené do voľného priestranstva – oddychovej časti mesta, kde sa budú môcť ľudia pokochať nielen umením prírody ale aj človeka. Podujatie sa realizuje formou súťaže, ktorá prebieha v 2 kategóriách: Fotografia a Výtvarné umenie. Zapojiť sa mohol každý nadšenec umenia od 15 rokov.
Témou fotografov bola “Street photo “. Pouličná fotografia, ako z názvu vyplýva, je druh fotografie, ktorá vzniká najčastejšie na ulici, ale nie je to pravidlom. Môže vzniknúť aj v dopravných prostriedkoch, na námestiach, v podnikoch, na rôznych podujatiach, vo všeobecnosti povedané na verejných priestranstvách. Všade okolo nás je veľmi veľa zaujímavých momentov, ktoré si určite zaslúžia byť odfotografované.
V kategórii Výtvarné umenie bolo úlohou súťažiacich vytvoriť dielo na tému “Svet okolo nás.” Autori mohli vytvoriť dielo na túto tému v rámci výtvarných disciplín: kresba, grafika, maľba či kombinovaná technika. O víťazoch rozhodla 4 členná odborná porota v zložení Mgr. art. Marián Hennel, Mgr. Nikola Podolínska, Ing. Miroslav Dibák a Mgr. Miriama Bukovinská. Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené na vernisáži, kedy si ocenení zároveň prevezmú aj ceny. Súťažná forma projektu má taktiež za úlohu rozšíriť obzory návštevníkov výstavy a posilniť ich umelecké cítenie aj vďaka tomu, že získajú predstavu čo je podľa odbornej poroty umenie.
Celkovo sa do súťaže prihlásilo 45 autorov so 142 dielami a na výstave budete môcť vidieť najlepšie z nich, ktoré vybrala porota. Atmosféru vernisáže bude dotvárať svojou hudbou skupina Fero Fabo Band. Toto podujatie odštartuje svoj druhý ročník aj vďaka iniciatíve autora projektu Mgr. Tomáša Cehlára a ochotným sponzorom.
Výstava bude trvať do 10. septembra 2017.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.