Vesmír očami detí

Regionálne kolo XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže


Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás srdečne pozýva na vernisáž regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Vernisáž sa uskutoční 3. 3. 2022 o 10:00 v priestoroch Baníckeho múzea, Banícke námestie 8, Gelnica.

Do detskej súťaže sa zapojilo 500 výtvarných prác, ktoré boli rozdelené do piatich kategórií – materská škola, 0. – 4. ročník ZŠ, 5. – 9. ročník ZŠ, 0. – 4. ročník ZUŠ a poslednú piatu kategóriu tvorili 5. – 9. ročník ZUŠ. Diela malých umelcov mohli byť spracované ľubovoľnou výtvarnou technikou vo formáte maximálne A2. Ústrednou témou bol vesmír a detské vnímanie a tiež fantázia pri jeho zobrazení. Trojčlenná porota v zložení Martin Olejník, Dominika Vojtášová a Veronika Vlašicová vybrali z každej kategórie 5 najlepších prác, ktoré budú následne ocenené a postupujú do celoštátneho kola súťaže, ktoré sa bude konať v Ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

Výstava potrvá do 8. 4. 2022 a vstup na ňu je voľný.

 

Výsledky regionálneho kola súťaže:

1. kategória – MŠ

1. miesto – Nina Tokolyová
2. miesto – Maximilán Pokuta
3. miesto – Maroš Holub

Čestné uznania:
Ivona Kollárová
Diana Lašková

2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ

1. miesto – Adam Lizanec
2. miesto – Elizabeth Živčáková
3. miesto – Radka Olejníková

Čestné uznania:
Mikuláš Barna
Lýdia Lovasová

3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ

1. miesto – Ela Gondová
2. miesto – Michaela Saterová
3. miesto – Paula Slebodníková

Čestné uznania:
Liliia Kyshko
Jasmin Juščáková

4. kategória – základné umelecké školy – 0. – 4. ročník ZŠ a prípravné štúdium ZUŠ

1. miesto – Oliver Kováč
2. miesto – Tatiana Lihanová
3. miesto – Terézia Mária Smiková

Čestné uznania:
Sofia Puškárová
Adam Mračna

5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

1. miesto – Natália Pacigová
2. miesto – Liliana Pribulová
3. miesto – Milan Martinický

Čestné uznania:
Antónia Bérešová
Nina Pavlíková

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.