VIDEO: Vzdelavaci workshop Divertimento musicale

V piatok 31. marca 2023 sa uskutočnil vzdelávací workshop s odborným lektorom, dirigentom, porotcom, pedagógom a riaditeľom Igorom Dohovičom.

Workshop sme realizovali ako sprievodné podujatie v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby – Divertimento Musicale 2023 a bolo súčasťou metodickej podpory „Šanca pre talenty”, ktorej koordinátorom je Centrum kultúry Košického kraja.
Témami vzdelávacieho workshopu boli – Kritéria hodnotenia porôt na súťažiach a prehliadkach / Digitálny notový stojan a jeho možnosti.

VIDEO:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.