Viva il canto 2019 / výsledky

Výsledky 4. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 4. – 5. 10. 2019 Spišská Nová Ves

 

Odborná porota pracovala v zložení:

prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka

prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.

Mgr. Eva Zacharová

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

  • Zlaté pásmo a absolútny víťaz súťaže:                 

          Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

 

  • Zlaté pásmo:

          Miešaný komorný SZ Vox Aurumque, Trnava

          Ženský spevácky zbor Belius, Očová

 

  • Strieborné pásmo:

          Vokálne zoskupenie Kantantína, Komárno

          Ženské vokálne zoskupenie Womanvocal, Humenné

          Miešaný SZ CHORUS IGLOVIA, Spišská Nová Ves

          Miešaný komorný SZ Chorus Via Musica, Prešov

 

  • Bronzové pásmo:

          Zbor sv. Michala, Michalovce

 

Okrem toho porota navrhla udeliť ceny spoluorganizátorov:

  • Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora Márie Jašurdovej: Išli hudci horou

          Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

  • Cena riaditeľky ZUŠ v Spišskej Novej Vsi za vynikajúcu dramaturgiu a hlasovú kultúru

          Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

  • Špeciálna cena Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi za interpretáciu starej hudby a cena primátora mesta Spišská Nová Ves

          Miešaný komorný SZ Vox Aurumque, Trnava

  • Cena riaditeľa Mestské kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi za dramaturgiu

          Ženský spevácky zbor Belius, Očová

 

Hodnotenie Anežka Balušinská a KŽSZ ÚSMEV 

________________________________________

Hodnotiaca správa Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. predsedníčka odbornej poroty

 

 

Fotogaléria:

Viva il canto 2019 piatok / zbor Technik (STU) z Bratislavy

no images were found

Viva il canto 2019 sobota / Súťažný koncert, workshop, seminár, vyhlásenie výsledkov a galakoncert 

no images were found

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.