Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 69
Voľná pracovná pozícia: animátor kultúry – Spišské kultúrne centrum a knižnica / Osveta SNV
   

Voľná pracovná pozícia: animátor kultúry

Viac informácii nájdete tu:

Pracovný pomer: zastupovanie počas materskej dovolenky

Zamestnávateľ: Spišské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves

Predpokladaný termín nástupu: 7.1.2020
Uzávierka žiadostí: 28.11. 2019

Nástupný plat:
V zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 5, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 629,00 €.

Pracovná náplň:
– organizovanie záujmovo umeleckej a vzdelávacej činnosť s dosahom na región v oblasti výtvarníctva a fotografie
– tvorba projektov
– metodická pomoc
– komunikácia s verejnosťou

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
– ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, prípadne ukončené SŠ vzdelanie v odbore zameranom na výtvarné/vizuálne umenie
– aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
– aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka
– vodičské oprávnenie B, B1

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
– organizačné a riadiace schopnosti
– osobné predpoklady na výkon práce animátora kultúry:
zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, asertívne konanie a vystupovanie, schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii, bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
– profesijný štrukturovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
– motivačný list
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.