Vyhodnotenie regionálneho kola XXXIII. Štúrov Zvolen

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Spišskom knižnicou organizovalo 7. mája 2019 regionálne kolo súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.

Do súťaže sa zapojilo spolu 32 študentov.
Žiaci a študenti z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica súťažili v troch vekových kategóriách. Prvá kategória sa snažila čo najlepšie prerozprávať vylosovaný krátky text rozprávky a samostatne ho dotvoriť. Druhá kategória mala už náročnejšie podmienky. Súťažila v dvoch kolách: jednu tému si losovala a druhú si musela pripraviť doma. Obdobné podmienky mala aj tretia kategória.
Iste nie je jednoduché zúčastniť sa takejto súťaže. Príprava si žiada svoje. Svedčí o tom aj nízka účasť súťažiacich tretej kategórie, kde sa tohto roku prihlásili iba dvaja študenti.
Porota rovnako konštatovala slabšiu úroveň žiakov prvej kategórie.
Všetkým účastníkom však patrí veľká vďaka za ich odvahu prísť pred oči diváka a predložiť samého seba. Každá chyba, neistota je ľahko rozpoznateľná. Avšak bez toho by to nešlo. Iba cez omyly a nedokonalosti sa dá posunúť vpred.
Postupujúci rečníci nás budú reprezentovať na 4.-5. júna 2019 na celoštátnom kole vo Zvolene.

Vyhodnotenie:
I. Kategória
2. miesto Nina Tökölyová ZŠ Komenského SNV
2. miesto Leonard Ciprus ZŠ s MŠ Margecany
3. miesto Nina Maximová ZŠ Komenského SNV
Bez postupu na celoslovenské kolo.

Porota v I. kategórii
PaedDr. Štefan Šimko – predseda poroty
Mgr. Stela Tomaščíková
Eva Kopperová, Dis. art.

II. Kategória
1. miesto Bianka Černická ZŠ Komenského, Spišské Vlachy, postup
2. miesto Nina Pavlíková ZŠ Komenského, Spišské Vlachy, návrh na postup
3. miesto Patrícia Géciová ZŠ Ing. Kožucha, SNV

III. Kategória
2. miesto Katarína Pacáková Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, SNV
3. miesto Boris Ruman Gymnázium Javorová, SNV
Bez postupu na celoslovenské kolo.

Porota v II. a III. kategórii
Mgr. Júlia Čurillová– predsedníčka poroty
Antónia Bendíková Dis. art.
Mgr. art. Mária Görögová

 

Fotogaléria:

no images were foundCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.