Vyhodnotenie regionálneho kola XXXV. Štúrov Zvolen

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizovalo 3. mája 2022 regionálne kolo súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.

Do súťaže sa zapojilo spolu 21 študentov v troch kategóriách. Podujatie sa realizovalo v priestoroch Knižnice v Spišskej Novej Vsi.

„Prednášajúci sa prezentovali v dvoch kolách. V prvom sa predstavili s výberom vlastnej témy a jej rozprávaním, v druhom si vyberali z 21 tém týkajúcich sa: spoločnosti jej kladných aj záporných stránok, so zdôvodnením kritického pohľadu, pozitívneho názoru, výhrad i optimistických perspektív, rodiny, Zeme, osobných postojov a pohľadu na seba, vysvetlenia, zdôvodnenia príčin a dôsledkov citátov klasikov. Po obsahovej stránke viaceré z textov zaujali originalitou, vyjadrením vlastného názoru, čo považujeme za vklad. Ak sa vyskytli floskuly, frázovité výrazy, žurnalizmy, ošúchané výrazy, išlo viac o jednotlivosti. V druhom kole si prednášajúci žrebovali témy, na ktoré sa pripravovali vo vyhradených priestoroch. Paradoxne, práve prerozprávanie druhej témy pomohlo rétorom pri potvrdení tvorivého prístupu, rečníckych figúr, druhov viet, členení výpovede smerujúcej k vypointovaniu.“,  zhodnotil predseda poroty PaedDr. Štefan Šimko.

Všetkým účastníkom patrí veľká vďaka za ich snahu rozvíjať svoje verbálno-komunikačné schopnosti a odvahu konfrontovať sa s odbornou porotou a publikom.

Vyhodnotenie 35. ročníka Štúrov Zvolen:

I. Kategória

1. miesto / Tamara Brejčáková / ZŠ Nejedlého, SNV              
2. miesto / Dáša Demková / ZŠ Gelnica
3. miesto / Anna Znaková / ZŠ Hrabušice
Postup na celoslovenské kolo – Tamara Brejčáková

Porota v I. kategórii

Eva Kopperová – predsedníčka poroty
Jaroslava Česlová
Anna Tarajčáková         

II. Kategória

1. miesto / Sára Bendíková / ZŠ Hutnícka, SNV
2. miesto / Mária Pidíková / ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, SNV
3. miesto / Liliana Uhrinová / ZŠ Komenského, Spišské Vlachy
Postup na celoslovenské kolo – Sára Bendíková

III. Kategória

1. miesto / neudelené
2. miesto / neudelené
3. miesto / Kristián Horváth / Hotelová akadémia, SNV
Bez postupu na celoslovenské kolo.

Porota v II. a III. kategórii
Štefan Šimko – predseda poroty

Renáta Korbová
Jolana Matonoková

Postupujúci rečníci nás budú reprezentovať na celoštátnom kole súťaže v rétorike v termíne 2.-3. júna 2022 vo Zvolene. Organizátor je Podpolianske osvetové stredisko Zvolen v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra a Občianskym spoločenstvom Štúrov Zvolen.

 

Reportáž TV Reduta:

 
Fotogaléria:
 
 


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.