Vyhodnotenie Spišský objektív, 1. ročník

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v nadväznosti na dlhoročný projekt ŠGAS, odštartovalo tohto roku 1. ročník nového projektu – Spišský objektív, zameraného rovnako na rozvoj neprofesionálneho filmu v regióne Spiš.

V malebnom prostredí Levočských vrchov, v obciach Uloža a Torysky, prebehlo víkendové školenie (19.-20.10.2018) pod odborným patronátom lektora Doc. Antona Szomolányiho, PhD.
Desiatka vedomostichtivých filmárov nielen zo Spiša, ale ja z regiónu Šariš, sa neúnavne teoreticky vzdelávala v priestoroch Chaty Lipa na Uloži a prakticky priamo tvorila v teréne v obci Torysky. Práve obec Torysky totiž ešte stále ponúka vzácny „materiál“ tradičnej ľudovej kultúry. Štyri skupiny filmárov navštívili štyroch miestnych tvorcov, ktorí zachovávajú svoje manuálne zručnosti (Mária Katreničová, Katarína Kotradyová, Anna Sakmárová, Štefan Široký) a pretavujú ich do podoby čepcov, šnurovačiek, „šnurikov“ a bičov. Filmári tak pomocou svojich kamier a fotoaparátov zachytili už možno posledných žijúcich reálnych tvorcov a nositeľov miestnych tradícií.
Účastníci workshopu dostali konkrétne technické zadania, ktoré vo svojich krátkych 4-5 minútových dokumentárnych filmoch – portrétoch majú byť obsiahnuté. V prvom rade ich dokument má obsahovať odpovede na tieto štyri otázky – ako dlho to robíte, kto vás to naučil, prečo to robíte, pre koho to robíte). Autori nesmeli zabudnúť na tri zábery priestoru na začiatku a na konci filmu. Základným zadaním bol rozhovor s respondentom a dodržanie základných pravidiel natáčania dokumentárnej výpovede človeka. Pokyny obsahovali aj niektoré technické parametre (výška umiestnenia objektívu, poloha s ohľadom na človeka…) či hierarchické rozdelenie tímu. Celkový záznam mal obsahovať okolo osemdesiat záberov. Nesmelo sa zabudnúť na striedanie záberov, k jednému záberu bolo potrebné vymyslieť ďalšie dva. Padli aj mnohé odporúčania napr.: nerobiť „nájazd“ kamery, najužší záber od hrude hore…
Spracovávanie nafilmovaného materiálu začalo už priamo na workshope a diskusia ďalej prebiehala aj počas večernej prezentácie.
Účastníci predstavia svoje produkcie na regionálnej prehliadke neprofesionálneho filmu Cineama v roku 2019.


Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.