Vyhodnotenie súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo dňa 14.3.2018 regionálne kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach? 34 žiakov základných a stredných škôl z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica, sa stretlo v priestoroch Multifunkčného banícko-energetického centra, aby bojovali o vecné ceny a postup do krajského kola. Náročné otázky a úlohy si pripravili odborní pracovníci z Hvezdárne v Michalovciach. Obsahovú náplň testov tvorili nasledujúce okruhy: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
Víťazi postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 24., 25. a 26. apríla 2018 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. V uplynulom ročníku prvé miesto vo svojej kategórii na krajskom kole Radoslava Hatalová a Ema Kršjaková z okresu Spišská Nová Ves. Veríme, že sa im podarí tento úspech zopakovať.
Zdroj: Mgr. Miriama Bukovinská – odborná pracovníčka, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
http://osvetasnv.sk
http://facebook.com/osvetasnv

OCENENÍ:
1. kategória: (4. – 6. ročník ZŠ)
1. Tadeáš Labuda (34,5 b) – ZŠ na Komenského ul., Spišská Nová Ves
2. Nina Tokolyová – (32 b) – ZŠ na Komenského ul., Spišská Nová Ves
3. Nataša Kolesárová – (24b) – ZŠ na Komenského ul., Smižany

2. kategória: (7. – 9. ročník ZŠ)

1. Ema Kršjaková (62 b) – ZŠ na Komenského ul., Spišská Nová Ves
2. Marek Topoli (54 b) – ZŠ na Komenského ul., Spišská Nová Ves
3. Denis Le Thanh (51 b) – ZŠ na Komenského ul., Spišská Nová Ves

3. kategória: (Stredné školy)
1. Radoslava Hatalová (58 b)– Gymnázium na Školskej ul. , Spišská Nová Ves
2. Richard Ruttkay (32 b) – Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves
3. Bruno Jakubov (8 b) ) – Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves

 


 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.