Výsledky CINEAMA 2017

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Galériou umelcov Spiša pripravili 28. februára 2017 už 25. ročník regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2017.

Filmu chtiví nadšenci, milovníci nekomerčného umenia a s dovolením dobrého vkusu, opäť čakala plejáda dobrých filmových nápadov. Viac ako hodinová produkcia animovaných, dokumentárnych a hraných filmov ponúkla celkovo 17 súťažných snímok v 2 vekových kategóriách.
Oskary sa síce nerozdávali, víťazné filmy však boli okrem vecných darov ocenené predovšetkým pozitívnym a konštruktívnym hodnotením odbornej poroty. Jej predsedníčkou bola absolventka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave Mgr. art. Kristína Lapšanská. Z Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, ale najmä z prostredia nadšencov pre neprofesionálny film do poroty zasadol PaedDr. Július Alcnauer, PhD.. Tretím členom poroty bol vyštudovaný filmový zvukár Mgr. art. Martin Dzurňák.
Tohtoročné hodnotenie bolo o čosi jednoduchšie či možno ešte zložitejšie, pretože porota mala možnosť vidieť súťažné filmy už pred samotnou verejnou prehliadkou. Akokoľvek, určite rozhodla správne.
VÝSLEDKY

Skupina (autori do 16 rokov), animovaný film
1. Miesto, Gréta Galajda: Rybár a monštrum, postup na kraj
2. Miesto, Alžbeta Kulichová: Malá morská víla, postup na kraj
3. Miesto, Martina Kvaková: Baletný sen, postup na kraj
Čestné uznanie, ZUŠ Ľubica: Remeslo má zlaté dno

Skupina (autori nad 21 rokov), dokumentárny film
1. Miesto, Martin Krestián, Martin Hlavatý: Graffiti Margitfalva, postup na kraj
2. Miesto, Vladimír Olšavský: Nikdy nezabudnime, postup na kraj
3. Miesto, Ján Zibura: Ľadový maratón, postup na kraj

Skupina (autori nad 21 rokov), hraný film
1. Miesto, Miloš Fiľa, Dávid Ilkovič, Monika Tkáčová: Keď farmár…, postup na kraj
2. Miesto, Peter Leško: Dôchodca


 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.