Výtvarné spektrum 2021

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa v tomto roku bude konať netradičnou formou.

Výstavu najlepších diel z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica si budú môcť milovníci umenia pozrieť od 25. 2. 2021 z pohodlia svojho domova na tomto odkaze:

Výtvarné spektrum 2021 / Online výstava

 

Na online výstave návštevníci uvidia 44 diel od 14 autorov, ktorí boli pri hodnotení rozdelení do dvoch vekových skupín. Každá skupina obsahovala tri kategórie – maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba. Špeciálnu skupinu tvorili kategórie insitná tvorba, digitálna maľba a experiment.
Neprofesionálni výtvarníci sa zapájali najčastejšie do kategórie maľba. Porotu veľmi milo prekvapil záujem autorov o priestorovú tvorbu, ktorá v minulých ročníkoch chýbala. Súťaž Výtvarné spektrum nemá zadanú tému a tak môžu autori prihlasovať svoje diela bez obmedzenia. Ich voľbou bola najčastejšie krajina a figúra a po technickej stránke sa často objavovala maľba akrylom.
Diela neprofesionálnych výtvarníkov hodnotila odborná porota v zložení Mgr. art. Diana Čižmárová, Ing. arch. Stanislava Kočišová a Veronika Vlašicová.
Ocenené diela postupujú na krajské kolo súťaže, ktoré sa bude konať 3. 6. 2021 v Košiciach.

Organizátor regionálneho kola: Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Vyhlasovateľ súťaže: Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR

Výsledky súťaže:

Veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
• kategória – maľba
1. miesto: Nicholas Wintzler – Waxworks III. a Waxworks IV.
čestné uznania:
Gregor Zimmermann – Figúra
• kategória – kresba a grafika
čestné uznania:
Viktória Nováková – Korene
• kategória – priestorová tvorba
v tejto kategórii neboli ocenené žiadne diala

Veková skupina: autori nad 25 rokov
• kategória – maľba
1. miesto: Radovan Zimmermann – Ráno v Dóme svätej Alžbety
2. miesto: František Miháľ – Predjarie
3. miesto: Pavol Timko – Čakanie na Godota
čestné uznania:
Alexandra Dutková – Slnko – Mesiac
Pavol Timko – Morenina pieseň
František Hos – Jahňací štít a hrebeň Belianskych Tatier
• kategória – kresba a grafika
1. miesto: Pavol Timko – Luciferov pád
2. miesto: Anna Paličková – za kolekciu diel Rybky, Rybičky, Pole, Kvietočky
3. miesto: Ivana Zmijová – Cez okno 2
• kategória – priestorová tvorba
1. miesto: Ján Timko – Odstraňovanie sôch
čestné uznania:
Mária Lačná – Dvaja spojení vierou, nádejou a láskou

Bez rozlíšenia veku
• kategória – insitná tvorba
v tejto kategórii neboli ocenené žiadne diala
• kategória – digitálna tvorba
v tejto kategórii neboli ocenené žiadne diala
• kategória – experiment
v tejto kategórii neboli ocenené žiadne diala

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.