Výtvarný plenér

Spišské kultúrne centrum a knižnica pozýva neprofesionálnych výtvarníkov na Výtvarný plenér, ktorý sa uskutoční 24. – 26. 9. 2021 na Sigorde pri Prešove.

Ústrednou témou plenéra je Krajina plná pokladu. Výtvarníci budú zachytávať svoje vízie o krajine počas ťažby opálu a zobrazovať reálnu tvár krajiny po ťažbe. Pri prevedení však nepôjde o klasickú krajinomaľbu, ale účastníci budú musieť do každého diela naplno zapájať aj svoju predstavivosť.

Organizačné pokyny:

  • Náklady spojené s účasťou na plenéri (lektor, strava, ubytovanie, podklady na maľovanie) hradí Spišské kultúrne centrum a knižnica v zmysle platných predpisov.
  • Ubytovanie je zabezpečené v Rekreačnom zariadení Zelený breh, Kokošovce 562, Kokošovce 082 52. Ubytovanie sa nachádza na ľavej strane cesty v smere na Zlatú baňu, po pravej strane je vodná nádrž Sigord.
  • https://www.megaubytovanie.sk/rekreacne-zariadenie-zeleny-breh#acc-icons
  • Začiatkom roka 2022 sa uskutoční v priestoroch SKCaK výstava výtvarných diel vytvorených na plenéri.
  • Lektor pre výtvarníkov: Mgr. art. Milan Špak, PhD.
  • Účastníci si donesú svoje vlastné farby a štetce na maľovanie. Maliarske stojany a plátna budú zabezpečené.
  • Účastnícky poplatok vo výške 40,- € je potrebné zaplatiť najneskôr do 1. 9. 2021 na účet Spišského kultúrneho centra a knižnice.

 

Strava a ubytovanie:
Ubytovanie bude v 2 lôžkových izbách.
Strava hradená zo zdrojov SKCaK:
piatok – večera
sobota – raňajky, obed a večera
nedeľa – raňajky
Nápoje a ostatné jedlá si hradia účastníci sami priamo na mieste.

Príchod na ubytovanie je v piatok 24. 9. 2021 o 14:00 a odchod z ubytovania je v nedeľu dopoludnia.
Podrobný program plenéra a ostatné informácie dostanú všetci účastníci vopred.

Počet miest na plenér je obmedzený, preto budú účastníci vybraní podľa dátumu zaslania prihlášky. Na tohoročnom plenéri sa môže zúčastniť 12 neprofesionálnych výtvarníkov.

Záväznú prihlášku a účastnícky poplatok pošlite najneskôr do 1. 9. 2021!
Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu vlasicova@skcak.sk.

 

Prihlášku nájdete tu:  STIAHNÚŤ

 

Údaje k platbe:
IBAN / SK16 8180 0000 0070 0018 4534
Variabilný symbol / 2145 2015 57
Poznámka pre príjemcu / meno a priezvisko
Suma / 40,- Eur

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Organizátor: Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.