VÝTVARNÝ PLENÉR

Po stopách Ladislava Medňanského

plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov

Podoba krajiny sa v priebehu rokov mení. Ovplyvňuje ju ľudská činnosť, poveternostné podmienky a prírodné živly. Vydajte sa s nami po stopách známeho slovenského maliara Ladislava Medňanského a zdokumentujte s nami zmenu krajiny za 100 rokov.

Ladislav Medňanský žil a tvoril v kaštieli Strážky, kde sa bude konať aj 4-dňový plenér. Počas neho budeme maľovať tie isté pohľady, aké maľoval Medňanský a dokumentovať tak zmenu krajiny.

Výtvarný plenér sa uskutoční 15. – 18. 9. 2022 v Spišskej Belej a v Strážkach.

Organizačné pokyny:

  • Náklady spojené s účasťou na plenéri (lektor, strava – polpenzia, ubytovanie) hradí Spišské kultúrne centrum a knižnica v zmysle platných predpisov.
  • Ubytovanie je zabezpečené vo V Penzión, Hviezdoslavova 385/15, Spišská Belá, 059 01. Penzión sa nachádza v centre mesta Spišská Belá.
  • http://vpenzion.sk/
  • V novembri sa uskutoční výstava diel vytvorených na Výtvarnom plenéri s názvom Po stopách Ladislava Medňanského.
  • Lektor: Mgr. art. Milan Špak, PhD.
  • Účastníci si donesú svoje vlastné potreby a materiál na maľovanie. Maliarske stojany a kresliace dosky budú zabezpečené.
  • Účastnícky poplatok vo výške 60,-  € je potrebné zaplatiť najneskôr
    do 19.  8. 2022 na účet Spišského kultúrneho centra a knižnice.

Strava a ubytovanie:

Ubytovanie bude v 2 a 3 lôžkových izbách.

Strava hradená zo zdrojov SKCaK – 3x raňajky + občerstvenie.

Nápoje a ostatné jedlá si hradia účastníci sami priamo na mieste.

Cestovné náklady si účastníci hradia sami.

Podrobný program plenéra a ostatné informácie dostanú všetci účastníci vopred emailom.

Počet miest na plenér je obmedzený, preto budú účastníci vybraní podľa dátumu zaslania prihlášky. Na tohoročnom plenéri sa môže zúčastniť 10 neprofesionálnych výtvarníkov.

Záväznú prihlášku a účastnícky poplatok pošlite najneskôr do 19. 8. 2022!

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu vlasicova@skcak.sk.

Prihlášku stiahnete tu!

Údaje k platbe:

IBAN – SK16 8180 0000 0070  0018 4534

Variabilný symbol – 75092022

Poznámka pre príjemcu – meno a priezvisko

Suma – 60,- Eur

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Organizátor: Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Zdroj: Veronika Vlašicová, SKCaK Spišská Nová VesCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.