Workshop pre vedúcich a dirigentov speváckych zborov

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, realizuje workshop pre vedúcich a dirigentov speváckych zborov, ktorý sa uskutoční 8. – 9. 10. 2021 v priestore ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch.

Projekt je zameraný na dirigentov všetkých druhov speváckych zborov pôsobiacich hlavne v regióne Spiš, prihlásiť sa však môžu aj záujemcovia z celého Slovenska.

Lektorky Mgr. Tatiana Švajková, PhD. a Mgr. Viera Džoganová sa budú venovať problematike práce s detskými speváckymi zbormi ako aj dirigovaniu „dospeláckych“ zborov.

Prihlásiť sa môžu skúsení dirigenti ale aj úplní začiatočníci resp. nadšenci pre dirigovanie speváckeho zboru.

Program workshopu bude vytvorený tak, aby naplnil potreby všetkých prihlásených účastníkov.

Presný program a harmonogram workshopu bude doručený mailom prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu.

Obsahom workshopu bude:

  • prakticko-interpretačná časť
  • hlasové rozcvičky
  • správne rozloženie speváckeho telesa pri vystupovaní
  • interpretácia skladieb
  • praktické ukážky
  • konzultácie a rady

Realizácia podujatia bude prebiehať v zmysle aktuálnych platných hygienických opatrení v súvislosti s Covid.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku a zašlite ju mailom na: tkacova@skcak.sk

 

Termín prihlásenia: do 30. septembra 2021.

Prihlášku nájdete tu:  STIAHNÚŤ

 

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.