Z ďaleka my ideme    

Šťastie zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám….

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s mestom Spišské Vlachy pripravilo dňa 18.12.2016 scénicky program o zvykoch, tradíciách a bohatstve predvianočných a vianočných zvykov na Spiši pod názvom „Z ďaleka my ideme“ v Kultúrnom dome v Spišských Vlachoch.

V programe sa predstavilo 9 folklórnych skupín a 3 detské folklórne súbory. V úvode programu vystúpili folklórne skupiny z Harichoviec a Veľkého Folkmara, ktoré sa predstavili ukážkami zvykov na Ondreja a Luciu. Po týchto predvianočných zvykov sme sa preniesli do najkrajších sviatkov roka štedrého dňa – viliji. Folklórne skupiny z Jakloviec a Spišského Hrušova s pásmom „Štedrá večera“ oboznámili prítomných, koľko jedál musí byť na štedrom stole, čo nesmie chýbať, aby si zabezpečili bohatstvo v rodine, ale aj v hospodárstve, aby boli členovia rodiny uchránený od rôznych chorôb.
Po štedrej večeri už javisko patrilo vinšovníkom, koledníkom, jasličkárom. Postupne sa vystriedali na javisku folklórne skupiny Kluknavčanka z Kluknavy, Slovinka zo Sloviniek, Borovničak z Vojkoviec, Jamničan z Jamníka, Poračan z Poráča a nechýbali detské folklórne súbory Radosť zo Spišských Vlach, Slovinočka zo Sloviniek, Borovničky z Vojkoviec.
Na záver programu zaznela najznámejšia koleda Tichá noc v podaní všetkých účinkujúcich a viac ako 150 divákov.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim folklórnym skupinám a detským folklórnym súborom, ktoré sa podelili s tradíciami a tým navodili príjemnú vianočnú atmosféru, folklórnej skupine Brižečky zo Spišského Hrušova, ktorí napiekli koláče pre všetkých koledníkov a spoluorganizátorovi mestu Spišské Vlachy.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.