Z rozprávky do rozprávky

Súťaž, ktorá pomáha rozvíjať umelecké zručnosti a vzájomnú komunikáciu detí, z ktorých môžu vyrásť skvelí herci. Taktiež poskytuje priestor na inklúziu majoritných a minoritných skupín, rozvíja emocionálnu inteligenciu detí a rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a celkovo umení.

Jubilejný 50. ročník regionálneho kola Z rozprávky do rozprávky, celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, sa uskutoční vo štvrtok 16. marca 2023 od 8:30 v jedinečných priestoroch Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi.

Teší nás tohoročný veľký záujem mladých divadelníkov z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, ktorí sa predstavia odbornej porote v zložení: Alžbeta Verešpejová, Petra Macejková a Marek Lupták.

Do súťaže sa prihlásilo 7 detských divadelných súborov s 9-timi súťažnými inscenáciami.

Program Z rozprávky do rozprávky 2023:

otvorenie súťaže: 8:30

1. blok / od 9:00 do 12:20

9:00 / Divadielko PRVOSIENKA – Mama už neplače / 45 min.

Réžia: Daniela Lozanová

10:00 / „LEN TAK“ – Polepetko / 30 min.

Réžia: Antónia Bendíková

10:45 / studio 12+20 – Pravdivý príbeh o troch prasiatkach / 15 min.

Réžia: Eva Kopperová

11:15 / „LEN TAK“ – Cesta za hranicu / 20 min.

Réžia: Antónia Bendíková

11:50 / studio 12+20 – Príbeh zo škôlky / 30 min.

Réžia: Eva Kopperová

2. blok / od 13:30 do 15:30

13:30 / ŠDK Markušovce – Do školy / 15 min.

Réžia: Beáta Nováková

14:00 / DDS Bodliačik – Dobrodružstvá Janka Hraška / 15 min.

Réžia: Marta Jakubišinová

14:30 / TALMAR – Orech pre Popolušku / 20 min.

Réžia: Katarína Ciprusová

15:15 / DDS ZUŠ Gelnica – Červená čiapočka / 15 min.

Réžia: Monika Mackovjaková


Regionálne kolo detskej divadelnej súťaže Z rozprávky do rozprávky organizuje a realizuje Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci so Spišským divadlom v Spišskej Novej Vsi.

Podujatie sa realizuje za finančnej podpory odborného garanta a vyhlasovateľa súťaže Národného osvetového centra v Bratislave.

V prípade záujmu základných škôl a základných umeleckých škôl o divácku návštevnosť na tomto podujatí nás kontaktujte na: hlavaty@skcak.sk, 053/ 442 52 50Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.