Zahraj, že mi zahraj

regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí
Veľké množstvo hudobne nadaných detí a mládeže sa stretne dňa 24. marca 2018 o 10.00 hod. v Kultúrnom dome v Smižanoch.

Predstavia sa počas regionálnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí pod názvom Zahraj, že mi zahraj, ktorú organizačne zastrešuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Podpora a rozvoj pozitívneho vzťahu u detí k tradičnej ľudovej kultúre je poslaním tejto súťaže. Uskutočňuje sa s 2-ročnou periodicitou a je určená deťom a mládeži do 16 rokov.
Na súťaž sa prihlásili 3 detské ľudové hudby, 10 speváckych skupín, 29 sólistov spevákov a 3 sólisti inštrumentalisti z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. Na jednotlivé súťažné vystúpenia bude dohliadať 3 členná odborná porota, ktorá vyberie z každého okresu a z každej kategórie jedného postupujúceho, ktorý bude reprezentovať región na krajskej súťaži dňa 21.apríla 2018 v Buzici.
Partnerom podujatia je Obecné kultúrne centrum v Smižanoch.
Vstupné na podujatie je 0,50 €/osoba.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.